Alumni Szabályzat

Alumni Szabályzat

A DESIGN TERMINAL ALUMNI CÉLJAI ELÉRÉSÉHEZ GONDOSKODIK:

 1. az Alumni Tagok és a Design Terminál jelenlegi munkavállalói közötti kapcsolat kiépítéséről, illetve megerősítéséről;
 2. az Alumni Tagok egymás közötti kapcsolatának kiépítéséről és megerősítéséről;
 3. startup-ökoszisztémát, vállalkozásfejlesztés, globális és hazai startup események, valamint a Design Terminál által megrendezésre kerülő események szervezéséről;
 4. tájékoztatása az Alumni Tagoknak programlehetőségekről, versenyekről;
 5. kapcsolattartás lehetőségét különböző szervezetekkel;

TAGSÁGI JOGVISZONY:

 1. a Design Terminál Alumni közösségének tagja lehet az, aki a Design Terminál valamely mentor programján, szervezett eseményén, rendezvényén részt vett, vagy a Design Terminál valamelyik programjával szorosan együttműködött.
 2. ezen személlyel a Design Terminál akkor léphet kapcsolatba, ha adatait (így többek között a név, e-mail cím, székhely vagy működési hely, telefonszám) a Design Terminál részére a regisztráció során erre a célra megadja, ezzel hozzájárulva adatainak kezeléséhez és a Design Terminál Alumni céljaira való felhasználásához.
 3. a jelen Szabályzat alapján a Design Terminál egykori dolgozói, megbízott előadói, mentorai, támogatói továbbra is regisztrált Alumni tagok maradhatnak.
 4. a regisztráció ingyenes és 5 év határozott időtartamra szól. A regisztráció a Design Terminál által biztosított kérdőív, belépési nyilatkozat, vagy elektronikus levél útján történik. Az Alumni Tagság a hitelesítést követően azonnal érvénybe lép.
 5. a Design Terminál Alumni kapcsán a Design Terminál tudomására jutott személyes adatok kezelésére, továbbítására, védelmére és biztonságára a Design Terminál adatvédelmi irányelvét és adatvédelmi szabályzat előírásait kell alkalmazni.

A REGISZTRÁLT ALUMNI TAGOK JOGOSULTAK:

 1. tájékozódni a Design Terminál életéről és programjairól;
 2. részt venni a Design Terminál által szervezett Alumni eseményeken;
 3. élni a Design Terminál Alumni Tagok számára biztosított, a honlapon publikált kedvezményekkel és támogatásokkal;
 4. a Design Terminál által évenként elkészült Report elektronikus kiadványaira;
 5. igénybe venni az Alumni Tagok részére elérhető szolgáltatásokat;

A REGISZTRÁLT ALUMNI TAGOK KÖTELESSÉGEI:

 1. Az Design Terminál Alumni tagjai a regisztrációval egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy elfogadják az I. pontban érvényben lévő Alumni célokat, továbbá a jelen szabályzatot, és betartják az abban foglaltakat, hogy tagsági jogviszonyuk fennállása alatt a Design Terminál jó hírének megőrzésére, erősítésére törekszenek, és tartózkodnak minden, a Design Terminál szellemiségével össze nem egyeztethető magatartástól;
 2. az Alumni Tagok tagsági jogviszonya és az ehhez kapcsolódó jogosultságok másra át nem ruházhatóak;
 3. az Alumni Tagok tagsági viszonyukkal nem élhetnek vissza, a részükre szervezett programokat és eseményeket kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatják;

A REGISZTRÁLÁSSAL LÉTREJÖVŐ TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE:

 1. A tagsági jogviszony megszűnhet:
 2. a) kilépéssel (a tag nyilatkozata alapján);
 3. b) kizárással
 4. Az Alumni Tagja írásban nyilatkozhat arról, hogy törölni szeretné regisztrációját. Ez esetben a nyilatkozatot az a Design Terminál levelezési címére kell eljuttatni. A tagsági jogviszony a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével szűnik meg.
 5. A tagsági jogviszony kizárással is megszűnhet, amennyiben a tag a Design Terminál szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve, ha a Design Terminál Alumni céljaival ellentétesen cselekszik, és visszaél tagsági jogviszonyával. A kizárást indokoló körülmények vizsgálata és az esetleges kizáró határozat meghozatala a Design Terminál hatáskörébe tartozik.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:

Jelen szabályzat 2021. január. 21. lép hatályba, ezt követően kell alkalmazni.

 

Budapest, 2021. január 21.